Prevensjon

Da prevensjon ga oss valgfrihet og kontroll

Prevensjon gir oss mulighet til å kontrollere blødninger, unngå uønsket graviditet, fokusere mer på karriere, bedre hudplager og mye mer. Her skal vi fokusere på de positive sidene ved prevensjon!

Av Mariann HæstadSykepleier hos Maja

Det er mye snakk om alle bivirkninger og ulemper rundt prevensjon - et viktig tema som må tas på alvor hvis man opplever det.

Men vi ønsker også å belyse de fine sidene ved prevensjon. Visste du at omtrent halvparten av verdens graviditeter er utilsiktede? Det er så mye som 331 000 graviditeter daglig. Tenk så heldige vi er som har valget og muligheten til å styre dette helt selv. Med tiden har det vært store forandringer, spesielt i forhold til mulighetene for utdannelse, helse, likestilling og familieplanlegging. Nå skal vi rette fokuset mot de positive fordelene prevensjonsmidler har gitt oss.

Først i 1967 fikk norske kvinner muligheten til å selv bestemme når de skulle bli gravide. P-pillen ble da godkjent på det norske markedet, litt tidligere enn den kanskje var klar for. Det tok tid før leger forstod at mengden hormoner var større enn nødvendig, og kvinnene opplevde store bivirkninger. Nå er prevensjonsmidler heldigvis blitt regulert slik at dosene med hormoner er store nok til å unngå graviditet, men lave nok til å gi minst mulig bivirkninger. Det er også utviklet flere alternativer som inneholder mindre eller ingen hormoner (spiral og gestagenpiller).

En FN-rapport fra 2019 viste at 200 millioner kvinner ønsket å forhindre graviditet, men manglet tilgang til prevensjonsmidler. Det er faktisk ikke slik som mange i samfunnet vårt nå oppfatter pillen: at den kun er en kvinnefiendtlig hormonfylt ekstraoppgave som kastes etter kvinner fra de er fertile. Dersom alle hadde hatt lik tilgang på prevensjon hadde rundt 53 millioner uønskede svangerskap vært unngått, ca. 90 000 kvinnelige liv kunne vært reddet og 590 000 dødsfall blant nyfødte vært avverget. Når det er sagt, så er vi veldig enige at beskyttelsesansvaret skal ligge hos både menn og kvinner, så vi sier ikke nei takk til en mannlig p-pille på markedet. Nå skal vi summere opp noen av de fordelene prevensjon har ført med seg, scroll videre.


Prevensjon skal gi økt livskvalitet!

Kvinner kan styre egen reproduksjon og ta tilbake kontrollen over egen seksualitet

Dette er det viktigste punktet når det kommer til fordelene prevensjonsmidler har gitt oss. Tenk så heldige vi er, som kan sette inn en spiral og være nærmest sikret uønsket graviditet de neste 3-5 årene? Vi kan ha samleie med hvem vi vil, uten bekymringen for barn. Vi har også muligheten til å fjerne eller slutte på prevensjon når vi ønsker barn. Det er ekstremt mange kvinner rundt om i verden som lever i fattigdom og som får flere barn enn de har muligheten til å ta vare på og livnære.

Prevensjon gir mulighet til å bedre menssmerter og blødninger

Visste du at prevensjonsmidler gjør hverdagen mye lettere for utallige kvinner? De som sliter med uregelmessig menstruasjon eller store menssmerter kan ha god effekt av prevensjonsmidler. Dette er fordi noen prevensjonsmidler kan føre til at du ikke får menstruasjon i det hele tatt, som også vil resultere i mindre eller ingen smerter. Andre prevensjonsmidler gir generelt mindre smerter og mindre blødninger. Et blødningsmønster kan også bli mer stabilt ved å styre syklusen med prevensjon.

Prevensjon åpner for utdanning og karriereklatring

Det er ikke mange årene siden kvinner i hovedsak var hjemmeværende husmødre. Mange trives fortsatt med dette, men for de som har ønsket seg en karriere, har muligheten for å vente med familielivet ført til flere muligheter. Heldigvis er det ikke bare prevensjon som er skyld i at kvinner og menn er mer likestilt enn før, dette er noe kvinner før oss og kvinner ved vår side enda kjemper for. Men vi har aldri hatt så mye frihet og mulighet til å velge selv, som nå.

Prevensjon kan gi bedring av hudplager

Mange av prevensjonsmidlene kan hjelpe på fet hud og akne. I hovedsak er dette piller med “antiandrogen”- effekt. De kvinnelige hormonene i prevensjonen vil dempe nivået av de mannlige, som igjen hemmer produksjonen av talg. Vi har skrevet en artikkel om p-piller og kviser.


Prevensjon kan minske risikoen for kreftutvikling i livmorslimhinne og eggstokker

En studie viser at risikoen minskes med 30% og varer i opp mot 30 år etter du er sluttet på prevensjonsmiddelet. Årsaken til dette er at eggløsning fører til økt nivå av veksthormoner, som også kan være med på å danne kreftceller. Når p-piller hindrer eggløsning minsker det da også risiko for dannelse av kreftceller.

Funfact: p-piller gir faktisk lavere risiko for infertilitet på sikt

Dette er fordi prevensjonen til en viss grad beskytter mot at klamydia klatrer opp til livmoren og gir bekkeninfeksjon og arrvev.

Visste du at Norge er med i det globale arbeidet “Family planning 2020” som arbeider for at alle kvinner skal få tilgang til prevensjon for å kunne unngå uønsket graviditet? Til nå har vi for eksempel bidratt til at prisen på p-stav er halvert i U-land, 20,9 millioner mennesker i ulike land har fått tilgang til prevensjonsmidler og mange millioner graviditeter og utrygge aborter har blitt unngått. Dette er så viktig! Vi må kjempe videre for at alle skal ha muligheten til å bestemme over egen kropp.

En siste og oppsummering: Prevensjon finnes i ulike former og kan gi kvinner mange muligheter og positive følger dersom de ønsker det. Heldigvis finnes det også andre måter å beskytte seg mot graviditet på for de som ikke tåler eller ikke ønsker å bruke prevensjonsmidlene som er på markedet. Ja til valgfriheten!

Husk at Maja.no er her for deg dersom du trenger veiledning for prevensjonsmidler eller hjelp til fornying.

https://forskning.no/covid19-krig-og-fred-ntb/nesten-halvparten-av-verdens-graviditeter-er-utilsiktede/2005790

https://nhi.no/familie/seksualitet-og-prevensjon/p-piller-gir-ikke-nedsatt-fertilitet/

https://forskning.no/kreft-ntb/p-piller-minsker-risikoen-for-underlivskreft/1796472

https://www.norad.no/tema/global-helse/seksuell-og-reproduktiv-helse/

https://forskning.no/helse-svangerskap-seksualitet/en-historie-om-seksuell-frigjoring-og-tvilsomme-forskningsmetoder/300647

Lyst til å lære mer?

Prevensjon

Blodtrykksmåling

Dersom du skal bruke p-sprøyte eller ett av kombinasjonspreparatene p-piller, p-ring eller p-plaster må blodtrykket måles før du starter på preparatet. Dette er for din egen sikkerhet, og uten ekstra kostnad på enkelte apotek.

Les merLesetid: 2 minutter