Prevensjon

P-piller og risiko for blodpropp

For unge, friske kvinner er risikoen for blodpropp ved bruk av p-piller svært lav. I denne artikkelen presenterer vi fakta om blodpropp ved ulike prevensjonsmidler.


Av Andrea BirketvedtMedisinsk ansvarlig lege hos Maja

Hva er en blodpropp?

En blodpropp oppstår når komponenter i blodet samler seg og danner en propp, som tilstopper en blodåre og hindrer normal blodstrøm.

Man skiller mellom venøse blodpropper, som forekommer i blodårer der blodet strømmer fra kroppens vev og tilbake til hjertet, og arterielle blodpropper, som forekommer i blodårer der blodet strømmer fra hjertet og rundt i kroppen. Venøse blodpropper forekommer typisk i ben og lunger, mens arterielle blodpropper forekommer i pulsårer og i hjertets kransarterier.

Når er risikoen for blodpropp størst?

Når man snakker om forhøyet risiko for blodpropp i forbindelse med bruk av P-piller er det risikoen for venøs blodpropp som er mest relevant, da arterielle blodpropper hos unge og friske kvinner er svært sjelden. Risikoen er størst det første året du bruker et hormonelt kombinasjonspreparat eller hvis du starter opp igjen etter en pause på over 4 uker.


Tegn på blodpropp er:

 • Hevelse i ett ben eller én arm
 • Sterke smerter i ett ben eller én arm
 • Brystsmerter
 • Tungpust som ikke har annen åpenbar årsak

Har du noen av disse symptomene, er det viktig at du kontakter lege raskt.


Hvor stor er risikoen for venøs blodpropp, uten bruk av P-piller?

Av friske kvinner som ikke bruker hormonell prevensjon får 2 av 10 000 blodpropp årlig (0.02%).

Ved bruk av hormonell prevensjon øker risikoen for blodpropp 2,5- 6 ganger, avhengig av hvilket preparat man velger. Alle p- piller med østrogen gir litt økt risiko for utvikling av blodpropp. Under kan du se at det er en liten forskjell i risiko for blodpropp blant de ulike prevensjonsmidlene.

Husk at den totale risikoen for blodpropp er lav uansett hvilken type P-pille man velger.

Risiko for blodpropp ved bruk av ulike prevensjonsmidler

 • P-stav, hormonspiral, P-sprøyte, Conludag, Cerazette, Desirett, Desogestrel, Vinelle og Slinda (gestagenholdige preparater): Ingen økt risiko for blodpropp ved bruk av disse preparatene.

 • Microgynon (Oralcon, Melleva), Loette (Mirabella, Almina): 2,5- 3,5 av 10 000 friske kvinner får blodpropp av disse prevensjonsmidlene årlig.

 • Yasmin, Yasminelle og Yaz: 4,5- 6,0 av 10 000 friske kvinner får blodpropp av disse prevensjonsmidlene årlig.

 • Marvelon og Mercilon: 4,5- 6,0 av 10 000 friske kvinner får blodpropp av disse prevensjonsmidlene årlig.

 • Synfase: 2,5-3,5 av 10 000 friske kvinner får blodpropp av disse prevensjonsmidlene årlig.

 • P-ring (NuvaRing og Ornibel): 3,0- 6,0 av 10 000 friske kvinner får blodpropp av dette prevensjonsmiddelet årlig.

 • P-plaster/Evra: 3,0- 6,0 av 10 000 friske kvinner får blodpropp av dette prevensjonsmiddelet årlig.

 • Nyere kombinasjonspreparater (Zoely, Yana, Qlaira, Drovelis): Risiko for blodpropp er ikke kartlagt enda.

Hvordan kartlegger vi risikoen for blodpropp før du starter på P-piller?

Før du starter på P-piller må legen innhente en sykehistorie, for å kartlegge eventuelle risikofaktorer for blodpropp ved bruk av P-piller. Risikofaktorer for venøs blodpropp kan blant annet være enkelte arvelige tilstander, sykdommer i blodet og i kroppens organer, høy alder, overvekt, høyt blodtrykk, røyking, langvarig immobilisering, noen type legemidler og graviditet.

Vi vil alltid stille spørsmål om dette når vi vurderer hvilket prevensjonsmiddel som passer deg best. Dersom kvinnen er frisk og ikke har noen kjente risikofaktorer for venøs blodpropp, vil det ikke være nødvendig å utrede dette mer i forkant av behandling med p-piller.


Hvorfor må du måle blodtrykk før behandling med p-piller som inneholder østrogen?

Blodtrykksmålingen utføres hovedsakelig fordi man har sett en risikoøkning for hjerneslag og hjerteinfarkt ved bruk av p-piller med østrogen. Dette er imidlertid svært sjeldne tilstander hos unge og friske kvinner, og totalrisikoen er veldig lav.

Blodtrykket bør måles før oppstart og aller helst én gang i året når du bruker kombinasjonspreparater som øker risikoen for blodpropp. Dette sikrer vi ved å tilby gratis blodtrykksmåling til alle som får utskrevet kombinasjonspreparater. Blodtrykket kan måles gratis i våre samarbeidsapotek ved uthenting av preparatet.

Høyt blodtrykk øker risikoen for hjerteinfarkt og hjerneslag. Dersom en kvinne som ønsker prevensjon har høyt blodtrykk eller bruker blodtrykksmedisiner, skal legen anbefale et prevensjonsmiddel som ikke inneholder østrogen.

For å lære mer om prevensjon, trykk her!

Kilder:
-https://www.emetodebok.no/
-https://www.uptodate.com
-https://nhi.no/familie/seksualitet-og-prevensjon/kombinasjons-p-pille-og-risiko-for-blodpropp/
-https://relis.no/sporsmal_og_svar/4-6811?source=relisdb


Godkjent av CMO: Simen Brynildsen, oppdatert og redigert av Mariann Hæstad 08.03.23 (lagt til Slinda, Desirette og Drovelis).Lyst til å lære mer?