Vaksine

Derfor bør du ta influensavaksine

Visste du at influensavaksine beskytter mot 4 influensatyper? Les mer om hvorfor vaksine mot influensa er en god idé.

Skrevet av: Michael Kumar

Mange av oss tåler influensa bra (bortsett fra de med manflu, da). Men i verste fall kan det føre til alvorlig sykdom for de som er utsatt.

Influensa for utsatte grupper er ingen spøk, og det er faktisk slik at omtrent 900 personer i Norge dør årlig av sykdommen.

Influensavaksinen er trygg og effektiv, og kan beskytte mange fra alvorlig sykdom og død.

Vaksinen må settes hvert år

Den beskytter mot tre til fire influensavirustyper, og må settes hvert år da viruset forandrer seg fra år til år og vaksinen må tilpasses endringene.

Influensavaksinen er særlig anbefalt for personer i risikogruppen:

➜ Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko

Beboere i omsorgsboliger og sykehjem

Alle fra fylte 65 år

Alle med diabetes type 1 og 2

Alle med kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt

Alle med kronisk nevrologisk sykdom eller skade

Alle med nedsatt immunforsvar

Alle med svært alvorlig fedme (KMI over 40)

Annen alvorlig eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko

Influensavaksine anbefales også til:

Helsepersonell som har pasientkontakt

Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter

➜ Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.

Lyst til å lære mer?

Vaksine

Derfor bør du ta HPV-vaksinen

HPV smitter ved seksuell kontakt og det antas at hele 70% av befolkningen vil få én eller flere HPV-infeksjoner over tid. En ny studie viser at tilfellene med livmorhalskreft er redusert med 87% etter vaksinering.

Les merLesetid: 2 minutter