Underlivet

Klassifisering av infeksjon i nyre- og urinveier

Det finnes ulike kategorier for infeksjoner som rammer nyre- og urinveiene. Vi har forsøkt å samle kortfattet informasjon om de enkelte. Scroll ned for å få en rask oversikt!

Av Mariann HæstadSykepleier hos Maja

Urinveisinfeksjon kan oppstå flere steder i nyre- og urinveier. Dersom infeksjonen oppstår i urinrørets vegger på vei opp til urinblæren kalles det urinrørsbetennelse eller uretritt. Oppstår infeksjonen i blæren kalles det urinveisinfeksjon, blærekatarr eller cystitt. Dersom infeksjonen spres lengre opp til nyrene er betegnelsen nyrebekkenbetennelse eller pyelonefritt.

Under skal vi ta for oss korte forklaringer av de ulike begrepene.

Urinrørsbetennelse (Uretritt)

Urinrørsbetennelse kan deles inn i to undergrupper: gonoreisk urinrørsbetennelse som skyldes bakteriegruppen gonokokker og uspesifikk urinrørsbetennelse som kommer av andre mikroorganismer slik som Chlamydia. Symptomene er hyppig vannlating, svie i starten av vannlating og slimete utflod (spesielt ved gonoreisk betennelse). Behandles med antibiotika.

Enkel urinveisinfeksjon

Urinveisinfeksjon (også kalt cystitt og blærekatarr) oppstår når bakterier kommer seg opp til urinblæren via urinrøret. Det er i 75-90% av tilfellene tarmbakterier (E.coli) som er årsaken. Ved milde symptomer kan faktisk bakteriene bli borte ved å drikke godt og ta ibux. Antibiotika er nødvendig dersom du ikke blir bedre etter 1-3 dager eller opplever kraftige symptomer/forverring. 95% av de som oppsøker fastlegen for symptomer på urinveisinfeksjon faller under kategorien ukomplisert eller enkel. Urinveisinfeksjonen defineres som enkel eller ukomplisert når den rammer friske kvinner i alderen 16- 65 som ikke er gravide, da disse oftest rammes og har god effekt av enkel behandling.

Komplisert urinveisinfeksjon

Når en enkel urinveisinfeksjon blir vanskeligere å behandle klassifiseres den som en komplisert urinveisinfeksjon. En urinveisinfeksjon kan bli komplisert dersom det er sperrer eller anatomiske utfordringer i pasientens urinveier. Dette kan for eksempel være forstørret prostata eller blærestein. Det regnes også som komplisert å behandle urinveisinfeksjon hos gravide, eldre, menn eller barn. Det er vanlig å anbefale antibiotika til kompliserte eller tilbakevendende urinveisinfeksjoner.

Residiverende urinveisinfeksjon

En urinveisinfeksjon som kommer tilbake gjentatte ganger kalles en residiverende urinveisinfeksjon. Kriteriet er at du får 3 eller flere urinveisinfeksjoner i løpet av et år. Hormonet østrogen har vist seg å være beskyttende mot urinveisinfeksjoner. Eldre kvinner er derfor mer utsatt enn yngre fordi de produserer mindre østrogen med årene. Mangel på østrogen kan også gi tynne og tørre slimhinner i vagina.

Slimhinnebarrieren som beskytter mot bakterier blir også dårligere hos kvinner som har hatt urinveisinfeksjoner tidligere. Risikoen for at du får en ny urinveisinfeksjon er derfor økt. Noen pasienter, spesielt på sykehjem, bruker medisinen Hiprex som skal være forebyggende mot gjentakende urinveisinfeksjoner. Effekten av Hiprex er ikke godt dokumentert. Likevel blir medisinen hyppig brukt fordi den utgjør lite risiko for resistensutvikling og bivirkninger slik som antibiotika ville gjort.

Enkel nyrebekkenbetennelse (pyelonefritt)

Nyrebekkenbetennelse, også kalt pyelonefritt, oppstår oftest når bakterier fra nedre urinveier (urinblæren) vandrer videre opp i øvre urinveier (nyrene). I nesten 80% av tilfellene er det tarmbakterien E-coli som forårsaker nyrebekkenbetennelse. Vanlige symptomer er feber og/eller nedsatt allmenntilstand, kvalme/oppkast og smerter i sidene av nedre rygg. Nyrebekkenbetennelsen defineres som enkel når det er klassiske symptomer og det ikke foreligger noen utfordringer (normale urinveier, nyrefunksjon og immunforsvar) i forhold til behandling.

Her kan du få mer informasjon om nyrebekkenbetennelse.


Komplisert nyrebekkenbetennelse

Vi kaller det en komplisert nyrebekkenbetennelse når det kan være utfordrende å behandle den. Det vil si at forholdene i nyre- og urinveier kan gjøre at infeksjonen blir mer komplisert eller langvarig.

Nyrebekkenbetennelse er oftest komplisert hos menn, eldre, gravide, diabetikere, immunsupprimerte, de som har fysiologiske eller anatomiske utfordringer (svulster, innsnevringer, fortetninger) eller de som må bruke urinveiskateter (“rør” inn i urinveiene for å hjelpe med vannlating). I tilfeller hvor gravide får nyrebekkenbetennelse er for eksempel anbefalingene at de skal legges inn på sykehus for oppstart av behandling.

De kompliserte nyrebekkenbetennelsene burde oppsøke fastlege eller spesialist for vurdering og behandling.

https://no.medicalformat.com/30212-uretritt-arsaker-symptomer-diagnose-og-behandling.html

https://nhi.no/sykdommer/nyrerurinveier/urinveisinfeksjoner/urinveisinfeksjon-komplisert/

https://www.urinveisinfeksjon.no/nb-no/hcp/urinveisinfeksjon/definisjon-cystitt

https://legehandboka.no/handboken/kliniske-kapitler/nyrer-og-urinveier/tilstander-og-sykdommer/infeksjoner/nyrebekkenbetennelse-akutt

Lyst til å lære mer?

Underlivet

Hvordan forebygge urinveisinfeksjon?

Vi kvinner har et urinrør som er 3-5 cm langt, mens menn har hele 20-25 cm langt urinrør. Bakterier har derfor mye kortere vei til urinblæren og gjør oss mer utsatt for urinveisinfeksjon enn menn. Her har vi samlet noen enkle forebyggende tips.

Les merLesetid: 2 minutter