Underlivet

Det du lurer på om livmorhalsprogrammet

Vi opplever at noen jenter fortsatt er usikre på hva livmorhalsprogrammet er og hvordan det foregår. Derfor tok vi kontakt med gynekolog, forsker og leder av livmorhalsprogrammet: Ameli Tropé.

Av Mariann HæstadSykepleier hos Maja

Dersom du er blitt smittet av HPV-virus er det dette som “driver frem” celleforandringer. Cellene kan også normalisere seg når HPV-infeksjonen blir borte, noe som ofte kan ses hos yngre jenter. For at celleforandringene skal utvikle seg til kreft må infeksjonen ha vart lenge nok til at celleforandringene får en alvorlig utvikling (oftest flere år). Det er derfor nødvendig å gå til jevnlige kontroller når man får påminnelser sånn at man kan oppdage forandringer i tide. Les mer om livmorhalskreft og celleprøven her.

I teksten under vil Ameli Tropé besvare noen spørsmål om livmorhalsprogrammet.

Generelt om livmorhalsprogrammet

Hva er livmorhalsprogrammet?

- Livmorhalsprogrammet er masseundersøkelse for å forebygge livmorhalskreft. Målet er å oppdage alvorlige celleforandringer før man utvikler livmorhalskreft.

Livmorhalsprogrammet sender ut informasjon fra det året man fyller 25 år. Budskapet er at det er viktig å ta prøve hvert 3 år for kvinner i alderen 25-33 år (celleprøve som analyseres i et mikroskop) og hvert 5 år når du er mellom 34 og 69 år (HPV-test, dersom den er positiv sjekker de etter celleforandringer).

Hvorfor startet dere med livmorhalsprogrammet?

- Organisert screening ble startet opp fordi det er en effektiv måte å redusere og forebygge livmorhalskreft på.

Hvorfor gjelder ikke livmorhalsprogrammet før kvinnen er 25?

- Dette er alltid under evaluering. Når man er under 25 er det vanlig med HPV infeksjoner og celleforandringer som ofte går tilbake av seg selv. Det er få kvinner som utvikler kreft.

Ved vurderinger ser man at man gjør mer skade enn nytte å screene for tidlig. Dette er fordi man kan få bekymringer, smerter og komplikasjoner ved utredning og behandling. Man må alltid veie opp fordeler og ulemper. De fleste som er under 25 år i dag er vaksinert med HPV- vaksine som beskytter mot HPV type 16 og 18. Disse HPV-typene forårsaker 70% av tilfellene med livmorhalskreft og hovedandelen hos de yngre.

Likevel må man ikke glemme at kvinner med symptomer skal utredes. Man skal også huske at det er en del som har hatt seksuell debut før de fikk vaksine og derfor kan ha vært i kontakt med HPV før vaksinen. Det er også jenter som av ulike grunner ikke har tatt vaksinen. Når man har fylt 25 år er det viktig at man tar livmorhalsprøve selv om man er vaksinert.

Det er nylig innført HPV-analyse i tillegg til at det undersøkes for celleforandring, har dette gitt en positiv effekt?

- Vi forebygger mer kreft og oppdager krefttilfellene tidligere med HPV testing enn med celleprøve fordi dette er en mer følsom test, svarer Ameli. Baksiden er at HPV er påvist hos mange som aldri hadde utviklet kreft og kan lede til overbehandling og utredning.

Hva er deres tanker rundt selvtest for HPV?

- Dette er vi veldig positive til og jobber på spreng for å få dette på plass!

Får jeg svar på livmorhalsprøven?

- Mange leger sender ut svar på livmorhalsprøven selv om den er normal, men alle gjør ikke dette. 

PS! Det tar vanligvis 3-4 uker før prøvesvaret på en celleprøve foreligger. Etterspør derfor svar dersom du ønsker dette uansett resultat.

Innkallelse til livmorhalsprogrammet

Kommer påminnelsen om livmorhalsprøve i posten?

- Enten får man brevet i digital postkasse (digipost) eller fysisk i posten. Man bestiller deretter time hos en lege etter påminnelsen er kommet eller når man har symptomer som unormale blødninger eller illeluktende utflod eller kraftige bekkensmerter uten annen forklaring. Du vil få påminnelse 2 måneder før ny kontroll bør tas dersom du ikke allerede har tatt prøven.

Når slutter jeg å få innkallelse?

- Per i dag slutter innkallelsen når kvinnen er 69 år

Lyst til å lære mer?

Underlivet

Hvordan forebygge urinveisinfeksjon?

Vi kvinner har et urinrør som er 3-5 cm langt, mens menn har hele 20-25 cm langt urinrør. Bakterier har derfor mye kortere vei til urinblæren og gjør oss mer utsatt for urinveisinfeksjon enn menn. Her har vi samlet noen enkle forebyggende tips.

Les merLesetid: 2 minutter