Generelt

Idéen bak Maja.no

Hvordan ser det ut på baksiden av Maja.no? Les mer om vårt medisinske team, vår kvalitet, fleksibilitet og effektivitet.

Av Michael Kumar Lege og gründer hos Maja

Maja.no eksisterer for at du skal ha tilgang til gode helsetjenester, når og hvor du vil. Ved å tilby helsetjenester av høy kvalitet til lav pris, fjerner vi behovet for å bruke mye tid eller penger på å få den hjelpen man trenger.

Kvinnekroppen er kompleks, men det er ingen grunn til at det skal være komplisert å ta vare på den. Derfor har vi gjort det enkelt for deg.

Smart teknologi, smartere leger

Selv om Maja.no bruker mye avansert teknologi, går alle forespørsler via en lege. Legen leser igjennom all informasjon, og etterspør mer informasjon dersom det er nødvendig. Selv om du kun betaler dersom du får resept, får legen betalt uavhengig av om det skrives ut resept eller ikke. På den måten kan du alltid være helt trygg på at behandlingen kun styres av det som er best for deg.

Det medisinske teamet

Maja.no har fast ansatte leger og sykepleiere, som brenner for kvinnehelse og jobber med å forbedre plattformen hver eneste dag. I tillegg til dette har Maja.no tilknyttede legespesialister som bidrar til å utvikle Maja.no sine tjenester og faglige retningslinjer. Vår rådgivende allmennlege er Arve Halsen, som er seksjonsoverlege ved Oslo Kommunale Legevakt. Vår rådgivende gynekolog er Madeleine Engen, og vår rådgivende hudlege har vært Daniel de la Rosa Carrillo. Les mer om våre leger her.

Alle som jobber i Maja.no har én felles interesse: å gi deg best mulige helsetjenester. Ingen snarveier, ingen omveier.

Maja.no representerer det ypperste av smart teknologi, enkle løsninger og et dedikert medisinsk team. Gjennom et smalt fokus, sørger vi for at alle dine behov rundt kvinnehelse dekkes raskt, enkelt og trygt.

Tillit

Maja.no er et resultat av god teknologi, dyktige leger og tillit til deg.

På samme måte som at din fastlege eller en annen fysisk lege er avhengig av at du svarer ærlig, trenger Maja.no ærlige svar for å kunne gi deg best mulig behandling.

Svarer du uærlig på spørsmål rundt din helse, er det stor risiko for at behandlingen du får ikke er optimal. I ytterste konsekvens kan det føre til at du får behandling som er direkte farlig for deg. Derfor er Maja.no avhengig av at du svarer ærlig. Skulle det være noe du er usikker på, eller ikke vet, sitter våre leger klare til å hjelpe deg på video!

Hvilket år var det igjen?

I 2021 burde man ikke være avhengig av å bruke arbeidstiden til å oppsøke helsetjenesten, eller å måtte sitte i telefonkø for å bestille en time. Unødvendig ventetid på venterom burde også være en saga blott.

Maja.no tilbyr private legetjenester, til en pris som er langt lavere enn de fleste andre serviceyrker. En konsultasjon over nett koster mindre enn en hårklipp i nabobygget. En videokonsultasjon med våre leger koster mindre enn full tank på bilen din.

Hvordan er det mulig?

Våre leger jobber helt uten fysisk støttepersonell som sekretærer. For å få til dette, er Maja.no helt avhengig av teknologi som kan avlaste legene våre. Dette gjør at vi kan ha markedets laveste pris, og samtidig redusere det administrative arbeidet som legene gjør.

Hva med kvaliteten?

Vi ber stadig om tilbakemelding fra våre pasienter om hvor fornøyde de er, og per august 2022 har vi 4,9/5 i anmeldelser fra over 2 382 pasienter.

Er kvalitet i helsevesenet det samme som å ha fornøyde pasienter? Nei, mener vi.

Derfor engasjerer vi spesialister i ulike fagfelt, til å gjennomgå våre medisinske rutiner. Som privat helseaktør hviler det er ekstra stort ansvar på oss om å ikke overforbruke skattebetalernes penger, og engasjere oss i det viktige arbeidet mot blant annet antibiotikaresistens.

“Burde det være et behov for private helsetjenester?”

Maja.no er en sterk tilhenger av det offentlige helsevesenet. Vi mener et robust offentlig helsevesen er nødvendig for å sikre trygghet, likhet, gode levekår og sosial utjevning. Samtidig er private tilbydere og leverandører helt nødvendig for å sikre innovasjon, utvikling og for å hindre produktivitetstap.

I det norske helsevesenet finnes mange eksempler på vellykkede samarbeid mellom offentlige og private; for eksempel mellom sykehus (offentlig) og leverandører av medisinsk utstyr (privat) og mellom kommunene (offentlig) og næringsdrivende fastleger (private foretak). Private foretak bidrar også til å avlaste den offentlige helsetjenesten (blant annet private allmennleger og spesialister), skape nye verktøy og effektive arbeidsmåter (eks. tilbydere av journalsystemer og nettbaserte helsetjenester) og sikre nødvendige helsetjenester i samfunnet (apotekkjedene).

Vi i Maja.no mener tilgang til helsetjenester skal ikke kreve at du må sette av flere timer av arbeidsdagen din, eller at du må vente i flere uker på å få svar på ting du lurer på. Frem til nå har du enten måttet bruke mye tid, eller mye penger, for å få helsehjelp. Det har vi gjort noe med.

Med Maja.no kan du enkelt og rimelig få tilgang til vår tjenester, uten at du bruker et minutt mer enn nødvendig. Vi har markedets laveste priser på våre helsetjenester, og samtidig har vi markedets korteste ventetider.

Vår visjon er at alle skal ha tilgang til god og tilgjengelig helsehjelp, uavhengig av hvor i landet de bor, hvor mye penger de har, og hvor mye tid de har til overs.

Hva er grunnen til at Maja.no har høyere egenandel enn fastlegen og helsestasjonen?

Alle helsetilbydere, både private og offentlige, må dekke utgifter til lønn, lokaler, utstyr, IT-systemer med mer. For at dette skal være mulig må tjenestene finansieres.

I det offentlige helsevesenet, for eksempel på offentlige sykehus, fastlegekontor eller helsestasjon, er det vanlig at staten eller kommunen betaler for en del av eller hele konsultasjonen. Dermed dekkes noe av konsultasjonsprisen av pasientens egne penger (via egenandel), mens resten finansieres av offentlige midler.

Maja.no er en privat tilbyder, der pasienten betaler for konsultasjonen selv. Pasientens egenandel går til å dekke utgifter som lønn til legene og sykepleierne, samt til videre utvikling av Maja.no. Ved hjelp av dedikerte medarbeidere, smart teknologi og effektive løsninger vil Maja.no alltid jobbe for en så lav egenandel som mulig, slik at tjenestene våre skal være tilgjengelige for folk flest!

“Jeg er fornøyd med fastlegen min, og skjønner ikke hvorfor sånne som dere finnes!”

Helt supert! Husk å fortelle fastlegen din det neste gang du besøker han/henne.

Profesjon

Helsetjenester på pasientens premisser betyr at man får god medisinsk behandling der man er, og når man trenger det. Vi holder oss oppdaterte på «siste nytt» innen medisin, og har et sterkt nettverk i ryggen, som vi konsulterer ved behov. Vi følger alltid oppdaterte retningslinjer, og gir grundig og oppdatert informasjon til alle våre pasienter.

Vi strekker oss langt for pasientene våre – vi har tid til å lytte og forklare, og sørger for at alle følges opp og får tilbud om best tilgjengelige behandling til enhver tid.

Effektivitet

Undersøkelser viser at vi sløser bort mye tid i møte med tradisjonelle legetjenester. For oss handler effektivitet om å utnytte tid og ressurser på en best mulig måte. Det betyr ikke at pasienter får mindre tid med legene, tvert imot! Legenes tid brukes jo best i møtet med pasientene. Stadig mer av arbeidsdagen til legene går med til ikke-pasientrettet arbeid. Vi mener at dette skyldes et voksende byråkrati i helsesektoren og mangel på effektive løsninger, med riktige insentiver. Maja.no er tilsvar på det.

Teknologi

De siste tiårene har vi sett utrolige fremskritt innen medisinsk behandling av en rekke sykdommer og tilstander, og legene blir stadig mer spesialiserte. Men måten vi tilbyr helsetjenester på har ikke utviklet seg i takt med dette. Trenger du en legekonsultasjon, er du fortsatt prisgitt tradisjonelle kommunikasjonsmetoder, ventetid og reisevei – alt i en ellers hektisk hverdag. Andre bransjer høster av den teknologiske utviklingen, og vi synes det er på tide at helsevesenet gjør det samme.

Fleksibilitet

Befolkningsveksten øker i storbyene og kommunene rundt. Det er en utvikling som ikke samsvarer med nedleggelsene av kommunale helsetilbud og legevakter. Vi mener derfor det trengs flere fleksible aktører, som kan supplere vårt tradisjonelle legetilbud. Maja.no er en skalerbar legetjeneste, som kan imøtekomme og tilpasse seg fremtidens behov.

Hvem er vi?

Maja.no består av et team med leger, sykepleiere, teknologer og markedsførere med bred kompetanse og erfaring, som legger forholdene til rette for gode pasientmøter. Vi har et felles ønske om å hjelpe flest mulig med den beste tilgjengelige behandlingen, mest mulig effektivt.

Vi ønsker å bruke mer av tiden vår sammen med pasientene og mindre tid på administrasjon og byråkrati. Ved å tilby infrastruktur og støttesystemer, legger Maja.no til rette for at leger skal kunne anvende sin kompetanse og tid på best mulig måte. Vi ønsker alltid tilbakemeldinger fra pasientene, slik at vi kan bli enda bedre.

____________________________________

Oppdatert 08.09.22 av sykepleier Mariann

Lyst til å lære mer?

Generelt

Hva er “Sommerkroppen”?

Jeg liker at stadig flere ønsker å snu om begrepet "sommerkroppen" og “beachbody” til normale kropper som går på stranden, som liker å bade, spise is og nyte solen. Dette er min tolkning av "sommerkroppen".

Les merLesetid: 2 minutter