Generelt

28.september: Internasjonal dag for trygg abort

I dag er den internasjonale dagen for trygg abort. Vi mener at kvinners tilgang til trygg og lovlig abort er en viktig del av alle menneskers seksuelle og reproduktive rettigheter.

Av Dafina Demiri Lege hos Maja

Tenk at kvinner i 1687 ble halshogd dersom de tok abort? Og at kvinner over hele verden har brukt alternative midler, slik som strikkepinner eller knust glass, for å ta slutt på en graviditet. Mange kvinner har enda ikke tilgang på lovlig abort eller helsetjenester for dette, og det kan føre til det som kalles en utrygg abort.

En utrygg abort vil si at de som utfører aborten ikke er kvalifisert til det, omgivelsene er usikre eller det brukes uhygienisk og uegnet utstyr i prosessen. Utrygge aborter er et globalt problem som kan føre til langvarige komplikasjoner, inkludert infertilitet (manglende evne til å få barn) og kroniske smerter.

Hvert 10 minutt dør 1 kvinne som følge av utrygg abort.

Ca. 45% av aborter utført i verden fra 2010- 2014 var regnet som utrygge. Årlig blir ca. 7 millioner kvinner innlagt på sykehus som et resultat av utrygge aborter. Den høyeste forekomsten er i U-land. Tallene på komplikasjoner er skyhøye, men likevel er mange kvinner desperate etter å unngå en graviditet. Mye av dette skyldes økonomi, manglende tilgang på prevensjon og manglende evne eller mulighet til å ivareta et eller flere barn. Risikoen for komplikasjoner ved abort vil også øke dess lengre i svangerskapet en kvinne er kommet.

En trygg abort er utført av kvalifisert helsepersonell i egnet lokale, med rent og korrekt utstyr. Mye skader, komplikasjoner og dødsfall kunne vært forebygget dersom man får tilgang til trygg abort. Følgende tiltak kan være med å forebygge:

  • god seksualundervisning,
  • tilgang på prevensjonsmidler
  • tilrettelagt klinikk og utstyr
  • en lov som sier at abort er godtatt

Lover mot abort gjør at kvinnene søker usikre tjenester for å få hjelp, som ofte gir en utrygg abort med mulige komplikasjoner. Per i dag har 6 land totalforbud mot abort. På tross av at abort er tillatt i mange land er regelen ofte at mors liv må stå i fare for at abort kan gjennomføres. Det er også en sosial stigma og skam rundt abort, og tilgangen til helsepersonell kan være kritisk.

Opplysning er viktig. Vi må vite hva som foregår i verden for å være med på endring og forbedring. Hvordan hadde tallene sett ut dersom alle kvinner hadde rett til trygg helsehjelp og prevensjonsmidler?


Verden er urettferdig, men forhåpentligvis er vi på vei i riktig retning.
Generelt om abort:

  • Abort er avbrytelse av et svangerskap. Abort kan utføres på to forskjellige måter (kirurgisk og medisinsk abort). Begge kan utføres inntil 12. svangerskapsuke.
  • Kirurgisk abort er et kort inngrep som kan utføres under narkose eller lokalbedøvelse.
  • Medisinsk abort er avbrytelse av et svangerskap ved hjelp av piller.


Kilder:
https://legerutengrenser.no/nyheter/utrygg-abort-dreper-seks-kvinner-i-timen
https://forskning.no/helse-politikk-svangerskap/abortlovens-historie-slik-er-vi-gatt-fra-halshogging-til-fri-abort/1262250
https://www.who.int/news/item/28-09-2020-international-safe-abortion-day
https://changemaker.no/blogg/2017/09/alle-kvinner-har-rett-til-en-trygg-abort
https://sexogpolitikk.no/2017/09/28/28-september-internasjonale-dagen-trygg-lovlig-abort/
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/preventing-unsafe-abortion
https://legerutengrenser.no/glemte-kriser/2017/utrygg-abort
https://www.helsenorge.no/undersokelse-og-behandling/abortmetoder/
https://nhi.no/sykdommer/kvinne/abort/kirurgisk-abort/
https://www.helsenorge.no/undersokelse-og-behandling/abortmetoder/#medikamentell-abort
https://legerutengrenser.no/helse/trygg-abort


Lyst til å lære mer?

Generelt

Hva er “Sommerkroppen”?

Jeg liker at stadig flere ønsker å snu om begrepet "sommerkroppen" og “beachbody” til normale kropper som går på stranden, som liker å bade, spise is og nyte solen. Dette er min tolkning av "sommerkroppen".

Les merLesetid: 2 minutter