Seksualhelse

Alt om spontanabort

Omtrent 10-30% av kvinner med erkjente svangerskap opplever en spontanabort. Hva er symptomene og hvorfor skjer det egentlig?

Det er mulig du som leser bare er nysgjerrig på hva en spontanabort er, eller er gravid og ønsker mer informasjon om symptomer og diagnostikk, eller noe helt helt annet. Dersom du er gravid og mistenker at du har eller har hatt en spontanabort, bør du få en legevurdering.

Hva er en spontanabort?

En spontanabort er et ufrivillig og spontant tap av graviditet. WHO definerer spontanabort som et ikke-indusert avbrutt svangerskap før 22. svangerskapsuke. Man kaller det gjerne en tidlig spontanabort dersom dette forekommer før 12. svangerskapsuke.

Hva skjer under en spontanabort?

Dersom det oppstår en spontanabort er det ingenting kvinnen kan gjøre for å stoppe eller hindre det i å skje. En spontanabort betyr at man mister embryoet eller fosteret. Man deler gjerne spontanabort opp i mindre kategorier ut ifra hvor mye av vev som forlater livmorhulen under spontanaborten. En komplett spontanabort betyr at hele fosteret har forlatt livmorhulen, og blødningene stopper opp. Derimot kan en spontanabort også være inkomplett, noe som betyr at det fortsatt eksisterer en del vev i livmorhulen. Ved inkomplett spontanabort vil vaginalblødningen vedvare. "Missed abortion" er når fosteret er dødt i livmoren, men ikke støtes ut.

En truende abort er en tilstand hvor man opplever symptomer på en abort til tross for en lukket livmorhals og et vedvarende levedyktig foster. Det finnes også flere undergrupper som vi ikke nevner her. Vaginalblødning under graviditet kan altså forekomme uten at det betyr tap av fosteret, men skal alltid undersøkes. Les mer om vaginalblødning under graviditet her.

Hvor vanlig er en spontanabort?

Ca 20% av alle gravide vil oppleve en form for blødning i første trimester, og i følge NEL vil omtrent 10% av kvinner som har erkjente svangerskap oppleve en spontanabort (men det antas å være mellom 10-30% da heller ikke alle vet de er gravide når spontanabort inntreffer). De fleste av dem forekommer i første trimester. Risikoen for spontanabort øker derimot med mors alder. Til eksempel er forekomsten av spontanabort hos kvinner mellom 35 og 39 år på rundt 17%, mens den derimot er på rundt 57% for kvinner over 45 år.

Hvorfor oppstår en spontanabort?

Det enkle svaret er: som oftest vet vi ikke. Det antas at spontanabort skyldes en kromosomfeil hos fosteret i 80% av tilfellene. Andre risikofaktorer for abort kan være anatomiske forandringer hos mor som gjør det vanskelig for fosteret å overleve, i tillegg til infeksjoner og andre sykdommer hos mor som diabetes mellitus, lavt stoffskifte, og PCOS. Eldre kvinner, undervekt og overvekt, alkoholinntak, tidligere spontanaborter, og graviditet med flere foster kan være disponerende faktorer.

Hvilke symptomer kan man oppleve ved en spontanabort?

Her er det varierende fra person til person, men det typiske er vaginalblødning og smerter i ulik grad, i sammenheng med avtagende svangerskapssymptomer. Dersom man opplever en såkalt inkomplett spontanabort er det ikke sikkert at du merker noen symptomer i det hele tatt.

Dersom man mistenker en spontanabort er det viktig å få vurdering av en lege. Det vil da bli gjort flere undersøkelser for å vurdere tilstanden til fosteret. Dette innebærer ofte en klinisk undersøkelse og samtale, graviditetstest (beta-hCG blodprøve), og eventuelt en ultralyd av livmor dersom du er kommet lengre i svangerskapet. Gjennom denne undersøkelsen vil legen da finne ut om du har gjennomgått en spontanabort, og eventuelt om noe av vevet gjenstår i livmorhulen. Blodprøven må ofte tas på ny etter et par dager for å se om graviditetshormonet er stigende eller synkende. Ved en spontanabort vil hormonnivået være synkende.

OBS! Dersom du opplever vaginalblødning + ensidige magesmerter tidlig i svangerskapet er det viktig å oppsøke legehjelp raskt, for å utelukke graviditet utenfor livmoren.

Trenger man behandling ved en spontanabort?

Dersom man konkluderer med at det dreier seg om en komplett spontanabort, trengs det ingen videre behandling. Dersom det gjenstår vev i livmorhulen kan man få hjelp til å fjerne dette dersom det ikke skulle komme ut av seg selv.

Kan jeg bli gravid etter en spontanabort?

En graviditet i senere tid går i de aller fleste tilfellene helt bra. Ved tre eller flere aborter etterfølgende anbefaler man en utredning av bakenforliggende årsak. Forskning viser at det ikke er noe medisinsk årsak til å vente med ny graviditet, men at det kan være lurt å vente 2-4 måneder for å være klar både psykisk og fysisk. Det vil ikke være en høyere risiko for spontanabort ved å bli gravid raskt, med mindre du har fått en infeksjon i forbindelse med aborten.

Hva med veien videre?

Det er vanlig med småblødninger og utflod i noen uker etter en spontanabort. Man skal likevel alltid kontakte lege dersom man opplever forverring og tegn til infeksjon.

Husk: Dersom man har opplevd en spontanabort i første trimester vil man i 80% av tilfellene kunne gjennomgå et vellykket svangerskap ved et senere tidspunkt.

-https://nhi.no/familie/graviditet/svangerskap-og-fodsel/sykdommer/komplikasjoner-i-svangerskapet/spontan-abort/?page=7
-NEL: https://legehandboka.no/handboken/kliniske-kapitler/obstetrikk/tilstander-og-sykdommer/aborter/spontanabort
-https://www.helsenorge.no/sykdom/svangerskap/spontanabort/

Lyst til å lære mer?

Seksualhelse

Er det vanlig å blø etter samleie?

Det er ikke uvanlig at noen kan oppleve en viss grad av vaginalblødning etter samleie/sex. I de aller fleste tilfeller er dette helt ufarlig og skyldes små rifter og sår i skjeden, men det er likevel noen ting man skal være klar over.

Les merLesetid: 2 minutter