Prevensjon

Prevensjon for kvinner over 35

Da prevensjon kommer med ulik virkning og varierte risikoer, er det visse retningslinjer man forholder seg til ved utskrivning av preparater. Hva anbefales for kvinner over 35?

Av Andrea BirketvedtMedisinsk ansvarlig lege hos Maja

Er det trygt å bruke prevensjon når man blir eldre?


Svaret er ja, for de fleste kvinner som ikke har noen risikofaktorer er det trygt å bruke prevensjonsmidler etter man har fylt 35 år. Da risikoen for kreft og hjerte-karsykdommer øker med alderen, anbefaler vi ikke oppstart av kombinasjonspreparater med østrogen etter fylte 35. Denne grensen er satt for å ha klare retningslinjer å forholde seg til. I det tilfellet vil det heller bli foreslått preparater med gestagen.

Dersom du har risikofaktorer som røyking, forhøyet blodtrykk eller kardiovaskulære sykdommer kan enkelte prevensjonsmidler frarådes da de øker risikoen for blodpropp. Dette er fordi risikoen for blodpropp er høyest i oppstarten av et nytt preparat.

Dersom du allerede har brukt et kombinasjonspreparat lenge, og ikke har noen risikofaktorer, kan du fortsette å bruke preparatet. Det kan da ha en positiv effekt ved å regulere uregelmessige blødninger og hetetokter som kan komme i årene mot overgangsalderen.

Hvilken prevensjon er anbefalt for kvinner over 35 år?


Et godt alternativ vil være et prevensjonsmiddel som inneholder gestagen (gestagen p-piller, minipiller, hormonspiral, p-sprøyte og p-stav) eller et preparat uten hormoner (kobberspiral).

Dersom kvinnen likevel ønsker å bruke eller fortsette på et kombinasjonspreparat er det viktig at kvinnen er godt informert om risikofaktorene.

Hvor lenge kan jeg bruke prevensjonsmidler?


Selv om fertiliteten er nedsatt når man blir eldre anbefales det å fortsette med prevensjon helt til 1 år etter du er kommet i overgangsalderen. Kombinasjonspreparater kan brukes frem til fylte 50 år. Dersom det fortsatt er nødvendig med prevensjon, kan man bytte til hormonfri prevensjon eller gestagenpreparater (ikke p-sprøyte).

Kilder:
Emetodebok.no

Forhers.com

Bpno.no

Helsebiblioteket.no

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/181468/9789241549158_eng.pdf

Lyst til å lære mer?

Prevensjon

Blodtrykksmåling

Dersom du skal bruke p-sprøyte eller ett av kombinasjonspreparatene p-piller, p-ring eller p-plaster må blodtrykket måles før du starter på preparatet. Dette er for din egen sikkerhet, og uten ekstra kostnad på enkelte apotek.

Les merLesetid: 2 minutter