Prevensjon

Mangel på p-pillen Yana

Yana er utgått fra leverandør og det er uvisst når og om prevensjonsmiddelet kommer tilbake på markedet. Hva kan du som bruker Yana gjøre?

Av Mariann HæstadSykepleier hos Maja

Jeg bruker Yana - hva skal jeg gjøre nå?

Det er anbefalt at du tar kontakt med helsepersonell i god tid før du er tom for pillene, slik at man kan finne et godt alternativ til deg. Vi i Maja.no kan hjelpe deg med dette.

Hva anbefales som alternativ til Yana?

Det er dessverre ingen prevensjonsmidler på markedet som er helt tilsvarende Yana.

Den eneste p-pillen som også inneholder hormonet “dienogest” er Qlaira. Diogenest er et progestin som kan hjelpe mot endometiosesmerter og store menstruasjonsblødninger.

Andre gode alternativer til Yana (4) kan være:

  • P-piller som inneholder Etinyløstradiol (f.eks. Loette og Microgynon)
  • Prevensjonsmidler som kun inneholder gestagener (f.eks. spiral eller P-sprøyte, les mer om de vanligste prevensjonsmidlene her)
  • P-piller som inneholder Desogestrel (f.eks. Mercilon og Marvelon)

Hvilket preparat som vil være anbefalt til deg, må avgjøres i samråd med en lege.

Anbefalingen vil baseres på preferanser, risikofaktorer og eventuelt bakenforliggende sykdommer (slik som endometriose).

OPPDATERING: I løpet av 2023 har det ikke vært rapportert om mangel på Yana fra apotekene.

Lyst til å lære mer?