Prevensjon

Kort om prevensjon og migrene

Migrene kan bli påvirket av hormonene vi har i kroppen, og da er det kanskje ikke så overraskende at hormonell prevensjon også kan ha en innvirkning?

Av Malene Augustin Lege hos Maja

Migrene er en anfallsvis sterk hodepine som ofte er lokalisert til en side av hodet. Hvor ofte man får anfall varierer fra person til person, men de fleste opplever anfall månedlig, noen mer sjeldent, og noen oftere. Slike anfall kan vare i alt fra 3 til 72 timer.


Migrene kan komme med og uten aura. Man antar at omtrent 1 av 3 av alle med migrene har aura. Man kan ha aura ved noen anfall, og uten aura ved andre anfall.

Hva er egentlig aura?

Aura betyr at du før selve hodepinen har feks. synsforstyrrelser, halvsidige sanseforstyrrelser eller lammelser, du er kanskje svimmel, har talevansker, øyemusklene kan være lammet, og man kan ha dobbeltsyn. Disse symptomene utvikler seg gradvis i løpet av 5-10 minutter og går over på under 1 time.

Hva utløser migrene?

Migrene kan utløses av forskjellige faktorer slik som stress i hverdagen, dårlig søvn, og lignende. Migrenen kan også bli påvirket av hormonene vi har i kroppen.

Hormonell prevensjon og migrene

Hodepine er en vanlig bivirkning av hormonell prevensjon under oppstartsfasen, og kommer gjerne i de dagene man ikke tar p-piller/bruker inaktive piller (sukkerpiller). Dette kan komme av et fallende østrogennivå.

Hormonell prevensjon kan redusere migreneanfall ved å “kontrollere” hormonnivået. For kvinner som opplever migrene i relasjon til syklusen sin kan det derfor være en god løsning (kontinuerlig bruk).

Hvorfor får ikke da alle som plages av migrene tilbud om kombinasjons p-piller?

  • Kombinasjons p-piller inneholder østrogen, som gir en økt risiko for blodpropp og hjerte-karsykdom. I kombinasjon med migrene med aura gir dette en enda høyere risiko for hjerneslag, som er en alvorlig bivirkning. I tillegg kan kombinasjons-preparater forverre migrenen ved noen tilfeller.

  • For yngre kvinner er migrene i seg selv en risikofaktor for hjerneslag (x3). For de som plages av migrene med aura er denne risikoen høyere (x6). Ved flere risikofaktorer øker sjansen for hjerneslag betydelig:
    • Migrene + kombinasjons p-piller + røyking = ca x 34 risiko.

Hvilken prevensjon er anbefalt ved migrene med aura?

For kvinner som plages av migrene med aura, eller har migrene uten aura, men med andre risikofaktorer finnes det andre gode prevensjonsmidler man kan bruke. Disse inkluderer gestagen-piller (Cerazette, Slinda, Conludag), hormonspiral, p-stav og p-sprøyte.

En studie har vist at gestagen p-piller med virkestoffet desogestrel (Cerazette eller desogestrel Orifarm) faktisk kan halvere hyppigheten av migreneanfall.

Jeg har ikke hatt migrene med aura på mange år. Hvorfor får ikke jeg kombinasjons-p-piller?

Man regner fortsatt med at det vil være en økt risiko for hjerneslag ved bruk av kombinasjonspreparat, selv om det er flere år siden du hadde siste migreneanfall. Derfor skal man ikke bruke kombinasjonspreparat hvis man noen gang har hatt migrene med aura.

Det er viktig med individuelle vurdering slik at man kan finne et prevensjonsmiddel som passer deg. Det er ikke slik at det som passer for din venninne er riktig for deg og din kropp.  

PS! Det er viktig at kvinner som har migrene uten aura oppsøker lege dersom de utvikler migrene med aura etter oppstart av prevensjonsmiddelet.

Kilder:
https://www.nationalmigrainecentre.org.uk/migraine-and-headaches/migraine-and-headache-factsheets/migraine-and-contraception/
https://www.healthline.com/health/migraine/best-birth-control-for-migraines-with-aura#other-risks

https://www.legeforeningen.no/contentassets/919c3d00ccff42688b7dbdc2c2ea6582/kvinner-og-migrene.pdf

https://emetodebok.no/kapittel/prevensjonsmidler/kombinasjonspreparater/


Oppdatert 29. desember av sykepleier Mariann

Lyst til å lære mer?