Allergi

Ny forskning: vaksine i mandlene mot pollenallergi

Nå er det forsket på alternative måter å bli kvitt pollenallergien på. Ville du tatt en vaksine direkte i mandlene? Les her.

Av Mariann HæstadSykepleier hos Maja
Pexels: myriams fotos

Pollenallergi vil plage rundt 1 million nordmenn årlig. Mange benytter seg av vaksinen som allerede finnes, og som settes i overarmen.

Allergivaksinering kan være aktuelt når du har en allergi som er vanskelig å kontrollere med medisiner. Ved vaksinasjon blir du eksponert for stoffet du er allergisk mot slik at immunsystemet kan opparbeide en motstandsevne mot akkurat dette allergenet. Vaksinering kan være aktuelt dersom du har allergi mot trepollen, gresspollen eller burotpollenallergi.

Tidligere var vaksineringen kun i sprøyteform, men nå er det også utviklet smeltetabletter. Vaksinering med smeltetabletter finnes mot tre ulike allergier: gresspollenallergi, bjørkepollenallergi og husstøvallergi. Forskjellen fra å ta symptomlindrende medisin vs. å vaksineres er at vaksinasjon kan gi en mer langvarig effekt på hele 3-6 år.

Dessverre har ikke dagens vaksine optimal effekt, og anses til å være en dyr og ineffektiv behandlingsmetode. Det er faktisk under 5% av allergenet som injiseres i huden, som faktisk når frem til immunsystemet. Dette er årsaken til den lange og hyppige behandlingen.

Resultatet fra et nytt forskningsprosjekt skal angivelig være lovende. Foreløpig er det kun 12 forsøkspersoner som har deltatt i studien hvor det ble satt gresspollen-ekstrakt direkte i mandlene. Dosen viste seg å være litt for høy i startfasen, og det kreves flere år med forskning før den eventuelt kommer på markedet.

Til vanlig foregår vaksineringen over 3-5 år, hvor du får tilført en liten dose av stoffet du er allergisk mot. I den nye metoden som forskes på, håper de at 4 sprøyter over 3 måneder er nok. Visste du at vaksine i mandlene heller ikke vil være smertefullt? Mandlene har nemlig ikke noen smertefibre.

Tenk om du slipper den lange behandlingen som er over 3-5 år? Vi følger med.

Kilder:
NEL.no
Legehandboka.no

https://nhi.no/sykdommer/allergi/allergiforebygging/vaksinering-mot-allergi/

https://forskning.no/allergi-vaksiner/ny-metode-utvikles-mot-pollenallergi-vaksinen-settes-rett-i-mandlene/1967082

Lyst til å lære mer?