← Tilbake til kundeservice

Er det farlig å forskyve menstruasjonen med primolut?

Preparatet kan, som alle andre medikamenter, gi bivirkninger.

Det skal heller ikke brukes hvis det er mulighet for graviditet, eller hvis man har forhøyet risiko for blodpropp. Dersom du ikke har registrert en blodtrykksverdi hos oss kan det hende at du får beskjed om å gjøre dette før oppstart. Du vil få grundig informasjon om mulige bivirkninger som kan oppstå.

Legen vil gjøre en individuell medisinsk vurdering. Dersom noe skulle tilsi at du ikke kan få resept, vil du få informasjon om dette. Da betaler du heller ikke noe.