← Tilbake til kundeservice

Er det farlig å bruke medikamentet?

Preparatet kan, som alle andre medikamenter, gi bivirkninger.

Det skal heller ikke brukes hvis det er mulighet for graviditet, eller hvis man har forhøyet risiko for blodpropp. Du vil få grundig informasjon om mulige bivirkninger som kan oppstå.

Legen vil gjøre en individuell medisinsk vurdering. Dersom noe skulle tilsi at du ikke kan få resept, vil du få informasjon om dette. Da betaler du heller ikke noe.

Medisinsk ansvarlig lege:
Michael Kumar

Legevisitt AS – Hansteens Gate 12, 0253 Oslo. Org.nr. 917491089.

© Copyright 2021