Kjønnssykdommer

Dette bør du vite om Mykoplasma

Selv om du mistenker at du kan ha blitt smittet med en seksuelt overførbar infeksjon, er det ikke slik at man alltid skal test for bakterien som heter Mykoplasma. Her får du svaret på hvorfor.

Av Andrea BirketvedtMedisinsk ansvarlig lege hos Maja

Hva er mykoplasma?

Mykoplasma, også kjent som Mycoplasma genitalium, er en bakterie som smitter ved direkte kontakt mellom en smittet og en frisk persons slimhinner ved samleie (både vaginalt og analt) eller munnsex. Indirekte smitte via fingre eller sexleketøy kan også forekomme.


De aller fleste som smittes med mykoplasma, merker ingenting til dette. De få som får symptomer, får oftest plager som kløe/svie i underlivet, endret utflod, eller smerter/blødning ved samleie. Man kan også ha mykoplasma som en del av sin normalflora, uten at det gir skade eller symptomer.

PS! Det er vanligere for menn enn kvinner å oppleve symptomer ved mykoplasmainfeksjon (og generelt symptomer ved kjønnssykdommer).

Omtrent 30% av menn vil være uten symptomer, mens hele 40-75% av kvinner er uten symptomer.

Kan mykoplasma være farlig?


Det er foreløpig noe usikkerhet rundt om mykoplasmainfeksjon kan være farlig.

Man antar at det ikke er farlig å ha mykoplasmabakterier så lenge man ikke har symptomer, men at infeksjon med symptomer hos enkelte kan spre seg til livmor og eggledere hos kvinner og til testikler hos menn - tilsvarende som ved klamydiainfeksjoner.

Det er faktisk frarådet å behandle mykoplasma hvor den testede ikke har symptomer, så fremt en fast seksualpartner ikke har testet positivt (da skal begge ha behandling).

Hvorfor tester vi ikke alltid for mykoplasma?


Det finnes flere gode grunner til å la være å teste for mykoplasma.

Først og fremst vet vi at mange har mykoplasmabakterier i underlivet uten at dette er et tegn på sykdom. Det vil ha lite for seg å fjerne slik mykoplasma med antibiotika - tvert imot vil det kunne medføre en rekke unødvendige bivirkninger, samt en økende antibiotikaresistens hos bakteriene slik at de blir vanskelig å behandle i fremtiden.

Både testing og behandlingen for mykoplasma er i tillegg er svært dyr, og testen betales av staten (behandling må du selv betale). Det må derfor være indikasjon for test, for å kunne rekvirere det.

Som følge av dette anbefaler ikke myndighetene screening (generell testing) for Mykoplasma genitalium da det kun vil føre til unødvendig bruk av ressurser og bivirkninger.


Hvem bør testes for mykoplasma?

I noen tilfeller skal man imidlertid teste for mykoplasmainfeksjon:

  • Menn som har sex med menn: Studier har vist at menn som blir smittet med mykoplasma gjennom sex med andre menn, har økt risiko for å få infeksjon med HIV. I slike tilfeller er derfor terskelen for å ta en mykoplasmatest lav.

  • Et annet tilfelle hvor mykoplasmatesting er aktuelt, er ved symptomer på seksuelt overførbar infeksjon (for eksempel utflod, kløe eller svie i underlivet) hvor test for både klamydia og gonore er negativ. Ta derfor kontakt med legen igjen dersom testen din er negativ og du fortsatt opplever symptomer.

  • Testing gjelder før innsetting av spiral (ved indikasjon)

  • Dersom man har en fast partner som har fått påvist Mykoplasma er det også aktuelt med test og eventuelt behandling for å unngå re-smitte.


Hvordan behandles mykoplasma?


Hvis man påviser mykoplasma som krever behandling, er standard behandling en antibiotika-kur i 5 dager, med Azitromax. Denne kuren må betales selv. Du bør unngå samleie inntil du og eventuelt partner er ferdig med behandlingen og symptomene har avtatt.

I enkelte tilfeller gir laboratoriet beskjed om at bakterien ikke vil reagere på azitromycin grunnet resistens (bakterien er motstandsdyktig mot vanlig behandling). I slike tilfeller velger man et annet antibiotikum (Moksifloksacin). Dette er en tablettkur som går over 7 dager, og må også betales selv.


Lyst til å lære mer?