Vil du snakke med en av legene våre? Ingen problem!

Du kan benytte videotjenesten til oppfølging hvis du har hatt legekonsultasjon hos oss tidligere eller hvis det gjelder en av problemstillingene vi tar for oss på hjemmesiden vår (prevensjon, ereksjonssvikt, herpes, akne, vaksiner og så videre).

Videolegene våre er de samme legene som gir deg råd og behandling gjennom våre digitale konsultasjoner.

Husk at du må booke tid for videokonsultasjon i forkant (kan gjøres i chatbot nede til høyre)🌸

Medisinske spørsmål

Legene våre kan besvare alle medisinske spørsmål over video, så fremt det gjelder problemstillingene vi løser på vår hjemmeside. Konsultasjonen gjennomføres via sikre kanaler, og ingenting lagres utenfor sikre journalsystemer.

E-post og chat er ikke sikre kanaler, og medisinske opplysninger kan derfor ikke sendes her.

Når egner videokonsultasjon seg?

Videokonsultasjon er flott å benytte seg av hvis du sitter igjen med flere spørsmål etter du har fått vurdering, har spørsmål rundt behandling og resept eller opplever bivirkninger underveis.

En videokonsultasjon koster 350 kr, men alle som får legevurdering fra Maja.no får tilsendt én rabattkode slik at videokonsultasjon blir til kun 1 krone!

Tilgjengelighet

Videokonsultasjonen er tilgjengelig alle ukedager fra 08:00-15:30, men tidspunkt må bookes på forhånd gjennom chat på Maja.no eller ved å sende mail til hei@maja.no.

Noen dager vil det også være lege tilgjengelig på kveldstid, men dette er ingen garanti

Videokonsultasjon til 1 krone

Alle som får legehjelp her på Maja.no, får neste videokonsultasjon til bare 1 krone!