← Tilbake til kundeservice

Hvorfor får noen eksem?

Det er ingen klar årsak til hvorfor noen blir rammet av denne tilstanden, men både arvelige komponenter og miljøfaktorer spiller inn.

De fleste mennesker opplever en type eksem i løpet av livet, men mange kan “vokse av seg” denne sykdommen.