← Tilbake til kundeservice

Hva hvis behandlingen ikke fungerer?

Det er viktig for oss at du får ønsket effekt av behandlingen. Du kan ta kontakt med våre leger underveis – både skriftlig via oppfølgingsskjema (link finner du i melding fra legen i Helseboka), eller via telefon eller videokonsultasjon.

Alle som benytter vår tjeneste og får resept, vil få tilbud om kontroll etter noen uker, der legen vil vurdere effekt av behandlingen og endre behandling dersom det er nødvendig.