← Tilbake til kundeservice

Hva hvis behandlingen ikke fungerer?

Det er viktig for oss at du får ønsket effekt av behandlingen. Du kan også ta kontakt med våre leger underveis – både via digitalt skjema og videokonsultasjon.

Alle som benytter vår tjeneste og får resept, vil få tilbud om kontroll etter noen uker, der legen vil vurdere effekt av behandlingen og endre behandling dersom det er nødvendig.

Medisinsk ansvarlig lege:
Michael Kumar

Legevisitt AS – Hansteens Gate 12, 0253 Oslo. Org.nr. 917491089.

© Copyright 2021