← Tilbake til kundeservice

Hva hvis behandlingen ikke fungerer?

Det er viktig for oss at du får ønsket effekt av behandlingen. Du kan også ta kontakt med våre leger underveis – både via digitalt skjema og videokonsultasjon.

Alle som benytter vår tjeneste vil få tilbud om kontroll etter noen uker, der legen vil vurdere effekt av behandlingen og endre behandling dersom det er nødvendig.