← Tilbake til kundeservice

Er tjenesten forsvarlig?

Ja. Dette er både lovlig og trygt. Vi forholder oss til en hver tid til oppdaterte retningslinjer og har lav terskel for å henvise videre der vi ser behov.

For å kunne sende en resept, er legen avhengig av å vite en del ting om deg. Denne informasjonen kan du fortelle legen ved et fysisk møte, et videomøte, eller via vår digitale konsultasjon.

Når du bruker vår skjemabaserte tjeneste vil en av legene våre gå gjennom innsendt informasjon og ta en individuell vurdering på hvert enkelt skjema. Det er også mulig å ha en dialog med legen etter vi har behandlet skjemaet ditt, noe som sikrer kvaliteten på tjenesten.

Les brukervilkår og personvern her