← Tilbake til kundeservice

Er det sikkert at jeg får resept på antibiotika for urinveisinfeksjon?

Legen vil gjøre en individuell medisinsk vurdering, og dersom noe skulle tilsi at du ikke kan få resept, vil du få informasjon om dette. Da tar de heller ikke betalt.

I hovedsak skriver vi ut "vent-og-se" resept, slik at du først kan prøve andre tiltak før du eventuelt henter ut medisin.