← Tilbake til kundeservice

Er det sikkert at jeg får resept på antibiotika for urinveisinfeksjon?

Legen vil gjøre en individuell medisinsk vurdering, og dersom noe skulle tilsi at du ikke kan få behandling, vil du få informasjon om dette. Da tar de heller ikke betalt, da du blir bedt om å oppsøke lege fysisk.

I hovedsak skriver vi ut "vent-og-se" resept, slik at du først kan prøve andre tiltak før du eventuelt henter ut medisin.

PS! Vi behandler også kun ukompliserte urinveisinfeksjoner, dersom du har spesielle preferanser slik som at du ønsker en lengre kur enn den anbefalte, bør du oppsøke lege fysisk.