← Tilbake til kundeservice

Bør man være redd for at akne skal komme tilbake igjen når man bytter fra Diane til annen prevensjon?

Diane gir økt risiko for blodpropp (høyere enn de andre p-pillene). Derfor skal man bruke dette i korte perioder, og ikke mer enn et år om gangen. Man bør følges opp av lege under behandling. PS! Det finnes andre p-piller med god effekt på akne, lavere risiko for blodpropp enn Diane, og som kan brukes mer enn et år om gangen. Ta kontakt med lege for vurdering om dette er aktuelt for deg.